• ZRADA

017 | ZRADA

MEYER VON BREMEN Johann Georg (1813 Brémy - 1886 Berlín)

Olej na plátně, 64 x 49 cm, rámováno, datace 1875, signováno dole uprostřed Meyer von Bremen Berlin 1875, rentoilováno.
Významný německý malíř žánrů, studoval na akademii v Düsseldorfu v ateliéru u prof. F. W. Schadowa. Podnikl studijní cesty do Bruselu a Antverp, kde se seznámil s díly P. P. Rubense a A. van Dycka. Je spojován s düsseldorfskou malířskou školou. V r. 1841 si v Düsseldorfu otevřel vlastní ateliér a díky stále většímu přílivu zakázek a popularity se v r. 1853 přesídlil do Berlína. Podnět k tomu dala také jeho účast na výstavě akademie v Berlíně v r. 1852, kde získal za obraz Vdova při modlitbě Malou zlatou medaili. R. 1854 byl jmenován pruským králem profesorem na akademii v Berlíně. Zpočátku maloval biblické motivy, ale později maloval obrazy s výjevy z každodenního života, zvláště pak činnosti hessenských sedláků. Specializoval se na rodinné portréty, kde nechybí zaujatost a smysl pro zobrazení naturelu portrétovaného. Meyer byl malíř mimořádně oblíbený, kromě toho, že jeho obrazy byly velmi drahé, Němci, kteří přesídlovali do Ameriky a brali si s sebou jen nezbytnosti, odvezli do USA celou řadu jeho obrazů. Z díla: Jubileum hessenského pastora (1843), Štědrý večer, Návrat vojáka, Pohádka, Spící sourozenci (1851), Dívenka s květinou (1853) aj. Jeho dílo je zastoupeno v řadě soukromých a veřejných sbírkách včetně proslulého Metropolitního muzea umění v New Yorku.

  • dosažená cena: 390 000 CZK