• PŘED KAVÁRNOU, DÁMA S PARAPLÍČKEM

136 | PŘED KAVÁRNOU, DÁMA S PARAPLÍČKEM

MICHALČÍK Antonín (1914 Užhorod)

Dva oleje na plátně, 49 x39 cm a 50 x 38 cm, rámováno, datováno 1958, signováno vpravo dole Michalčík a signováno dole uprostřed Michalčík.
Malíř v Praze. Studoval na české technice v Praze a na Ukrajinské akademii výtvarného umění v Praze u prof. Kulce.
Autor viz T 2/137.

  • dosažená cena: 23 000 CZK