• STROM

123 | STROM

MICHALČÍK Antonín (1914 Užhorod - 1998 Praha)

Olej na plátně, 75,5 x 60,5 cm, rámováno, signováno vlevo dole Michalčík.
Provenience:
Z rodiny autora.
Malíř, grafik, typograf, scénograf, výtvarný teoretik a pedagog, studoval v ateliérech u profesorů O. Blažíčka, C. Boudy, K. Pokorného a J. Sejpka na ČVUT v Praze, rovněž krátce studoval u prof. I. Kulce na Ukrajinské akademii a dále dějiny umění a estetiku na FF UK v Praze. Člen S. V. U. Mánes. Vytvořil několik scénografií pro divadelní představení v Národním divadle a působil jako profesor kreslení a dějin umění na SUPŠ. Náměty ke svým lyricky stylizovaným obrazům čerpal z konkrétních osobních zážitků, jež jsou reflexí viděného - krajin, dojmů z cest, nebo divadelních prožitků, ze starých bájí a literárních inspirací, zvláště pak poezie A. Puškina. Společným rysem jeho malířské tvorby byla imaginativnost a básnicky přetlumočená skutečnost. Dařilo se mu objevovat nové zdroje ve sférách tak obrazově nepřitažlivých, jako jsou například holé plochy zdí a roviny krajinných obzorů, aby tak docílil někde až depresivně úzkostných pocitů. V 80. letech se uskutečnily jeho putovní autorské výstavy ve Francii a Japonsku. Věnoval se typografii a ilustraci, např. ilustrace knih E. A. Poe, R. Wrighta, H. Klenkové, R. Paynea, E. Daňkové aj. Samostatně vystavoval od 40. let. Z výstav: Beaufortova galerie (1943), Ústí nad Labem (1963), Teplice (1964), Münster (1976) aj. Velká souborná výstava jeho díla proběhla ve Špálově galerii v Praze v r. 1990. Jeho tvorba se nachází zejména v soukromých sbírkách a galeriích.
Autor viz T 2/137.

  • dosažená cena: 60 000 CZK