037 | RYBÁŘI

    MIKESKA Riko (1903 - 1983)

    Olej na plátně, 47 x 62 cm, rámováno, datace 1956, signováno vlevo nahoře Mikeska.
    Autor působivého plátna Rybáři, Mikeska Emrich Riko, náleží k zajímavé a doposud bohužel málo studované vrstvě německy mluvících umělců, přechodně žijících na českém území a aktivně tvořících zejména v meziválečné době. Roli Mikeska Rikiho můžeme definovat jako zprostředkovatele vnějších inspirací pro domácí scénu, které získával již od svých studentských let na berlínské akademii. Stěžejní kontakty s pařížskou uměleckou scénou mu umožnily vystavovat na Podzimním salonu a během třicátých let opakovaně na Salonu nezávislých. Ve své tvorbě se nejčastěji uchyloval k vykreslení krajinných scenérií, zvláště pak práce z francouzských cest jsou bohatými důkazy o jeho vztahu k zářivým a jasným barvám v kombinaci s ostrými, až kubizujícími formami. Takovým příkladem je i námi studované plátno Rybáři, které zaujme na první pohled ostře vystupující skupinou rybářů na lodi, která se velmi plasticky noří z mělkého prostoru směrem do reálného prostoru diváka. Vybraný zvláštní detailní záběr akce na moři umocňuje dramatický ráz celého výjevu. Mistrovský um zvláště pak oceníme v zacházení s barevnými fazetami, kdy se pevné formy postav, lodi a moře rozpadají na drobné úlomky, až se celé plátno promění v originální barevnou mozaiku. Nabízené dílo Rybáři nám zprostředkovává pohled na dané téma zrakem českého Němce, který se spolupodílel na profilu svého etnika na českém území. Riko Mikeska je svým výrazem jedinečný zástupce německé umělecké komunity, které se na českém území dostává čím dál větší pozitivní pozornosti.

    • zpět