• ANDĚL A VEJCE

154 | ANDĚL A VEJCE

MILKOV Stefan (1955 Bohumín)

"Patinovaný bronz, výška 49 cm, datováno 2011, značeno MILKOV 11.
Český malíř, sochař, grafik, scénograf a designér, studoval reprodukční kamenosochařství na UPŠ v Uherském Hradišti a po krátké životní zkušenosti s ""černými řemesly"" nastoupil na VŠUP do Prahy. Velmi ho ovlivnila italská škola sochařů Manzú, Marini, Martini atp., což v tradici preferovaného socialistického realismu příliš neuchvátilo školské pedagogy. Během studia uspořádali se spolužáky výstavu v prostorách školy společně s Františkem Skálou, Jaroslavem Rónou, kterou nazvali ""Výstava domácích prací"", která však byla záhy zakázána. Po obligátní vojenské službě a sňatku se účastnil výstav Fúze 85, Malá Skála, Urije Hogeschool nebo Driebergen. Následně hledal východisko v plastikách opatřených primitivním mechanismem, kdy například točením kličkou se části plastiky pohybovaly. V r. 1986 se po krátké tvůrčí krizi seznámil znovu s kresbami ze svého dětství. V té době si začal budovat svoje autorské tvarosloví. Vznikla tak řada plastik v krátkém období. Pracoval hodně ze dřeva, protože to byl nejdostupnější materiál i pro větší plastiky. Na výstavě Konfrontace VII. vystavil poprvé plastiky Démon a Prase z této nové řady. V r. 1987 podepsal v Slovanském salonku Besedního domu v Praze zakládající listinu skupiny Tvrdohlaví. Po sametové revoluci začal vystavovat více ve světě a v r. 1992 se začal podílet na výtvarném vizuálu skupiny Precedens. Kontinuálně pracuje v oborech sochařství, grafiky, scénografie a designu, zúčastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí."

  • dosažená cena: 110 000 CZK