• ŽENSKÝ AKT

145 | ŽENSKÝ AKT

MINÁŘ Karel (1901 Kroměříž - 1973 Praha)

Olej na plátně, 81 x 69 cm, rámováno, datováno 1924, signováno vpravo uprostřed Karel Minář 24.
Malíř, grafik a sochař. Studoval u profesorů M. Pirnera, V. Bukovace a J. Obrovského na AVU v Praze. Námětově čerpal ze života na Moravském Slovácku a na Podkarpatské Rusi. Oblíbeným námětem byli koně.
Autor viz T 2/144, Ch 8/327.

  • dosažená cena: 49 000 CZK