• ŽENSKÝ AKT

084 | ŽENSKÝ AKT

MINÁŘ Karel (1901 Kroměříž - 1973 Praha)

Olej na plátně, 81 x 69 cm, rámováno, datováno 1924, signováno dole uprostřed KAREL MINÁŘ.
Vystaveno a publikováno:
Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie S.V.U. Mánes, 2013,
Malíř, grafik a sochař. Studovalu profesorů M. Pirnera, V. Bukovace a J. Obrovského na AVU v Praze. Námětově čerpal ze života na Moravském Slovácku a na Podkarpatské Rusi. Oblíbeným námětem byli koně.
Autor viz T 2/144, Ch 8/327.

  • zpět