• ČERNÉ JEZERO

040 | ČERNÉ JEZERO

MINAŘÍK Jan B. (1862 Praha - 1937 Praha)

Olej na plátně, 60,5 x 100,5 cm, rámováno, datace 1935, signováno vpravo dole Minařík 1935, rentoilováno.
Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
Český malíř a grafik, nejprve začínal jako student v oboru malba na porcelánu na VŠUP v Praze a poté byl přijat na AVU v Praze, kde nejprve navštěvoval ateliér prof. M. Pirnera a poté krajinářskou speciálku v ateliéru u prof. J. Mařáka. Podnikl studijní cestu do Paříže. Hojně se věnoval malbě městské krajiny a prof. Mařák ho měl dokonce zrazovat od malování lesů a krajin, když viděl s jakou technickou virtuozitou a talentem dokáže na plátně zachytit městské uličky nebo historické architektury. Početná kolekce pražských motivů je ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Velkou proslulost mu přinesly obrazy mizející a bořené Prahy, na obrazechse mu podařilo zachytit ještě předasanační podobu Josefova, Starého a Nového města. V r. 1925 namaloval několik rozměrných pláten starých Pardubic. Pod pseudonymem Jan z Vyšehradu psal také básně. Jeho dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek.
Autor viz T 2/145, NEČVU 1/512.

  • zpět