087 | KONTINUÁLNÍ UNDULAČNÍ VÁLEC

    MIRVALD Vladislav (1921 - 2003)

    Akryl na kartonu, 67 x 50 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1986, signováno zezadu Vladislav Mirvald 11. 11. 1986.
    Dílo, jež je divákovi předkládáno, je ukázkou práce jednoho z nejzajímavějších českých umělců druhé poloviny dvacátého století a též zástupce neokonstruktivismu. Vladislav Mirvald se v nabízeném díle představuje, jako tvůrce neobyčejných geometrických konceptů, jež jsou vedeny matematickými algoritmy a stejně jako příroda, mají svůj řád a hranice. Tyto na sebe navazující kruhy, válce jsou tvořeny na základě využívání deskriptivní geometrie, díky níž posléze vznikají tzv. cylindrické aperspektivy, v tomto případě jeden undulační válec, jenž je vyveden do dokonalosti a nekončícího cyklu. Nabízené dílo spadá do autorem vyvinuvšího přístupu, jenž využívá základní přírodní zákonitosti, a to nepatrných odchylek lidského těla ve snaze udržet rovnováhu, zvaných jako Rombergový křivky. Nabízené dílo je krásným příkladem Mirvaldovy práce, kdy umělec za pomoci deskriptivní geometrie a sledováním přírodních zákonitostí vytváří daná kresebná díla. Válce jsou vysoce kvalitním vzorkem autorova díla a skvělou příležitostí k dražbě díla umělce, jenž se podílel na obrazu neokonstruktivismu na českém území.

    • dosažená cena: 120 000 CZK