• MANHATTAN II. (NYC)

119 | MANHATTAN II. (NYC)

MOCEK Jiří (1945 Praha)

Olej na plátně, 75 x 55,5 cm, datace 2009, signováno vlevo dole Mocek 09.
Malíř, grafik a ilustrátor, studoval scénickou techniku na SUPŠ v Praze. Jeho životní heslo je Vita brevis, ars longa, tedy Život je krátký, umění trvalé. Od poloviny 60. let pracoval jako kulisák v Divadle na Vinohradech, také jako skladník kulis v Národním divadle v Praze. Dále se živil jako kreslič v kartografickém ústavu ČSAV, pracovník v umělecko - technickém provozu Národního divadla a od r. 1976 mu byl konečně přiznán status svobodného povolání. Byl členem Sdružení pražských výtvarných umělců. Od 60. let se věnuje volné kresbě a malbě, je imaginativním malířem, jenž se přibližuje malířské poetice verismu a nové věcnosti. V roce 1968 vznikla série kreseb Politická realita, která reagovala na neblahou okupaci tzv. spřátelených vojsk v srpnu toho roku. Jeho obrazy zaznamenávají poetické motivy lidí a ničím nepřikrášlenou přírodu. Spolupracoval také s řadou nakladatelství a časopisy, za všechny: Mladý svět, Albatros, Světová literatura aj. Vystavoval v Chicagu, díky galeristce Anne Baruch, která objevovala umělce za Železnou oponou. I díky tomu dále vystavoval ve Švýcarsku, Španělsku, Německu nebo Rakousku. Jeho dílo je zastoupeno v NG Praha, AJG v Hluboké nad Vltavou, Galerii Benedikta Rejta v Lounech aj.
Autor viz Ch 9/29.

  • dosažená cena: 20 000 CZK