• CHALUPA NA OTAVĚ U SMETIPRCHU POD PÍSKEM

240 | CHALUPA NA OTAVĚ U SMETIPRCHU POD PÍSKEM

MORAVEC Alois (1899 Malá Chýška u Milevska - 1987 Praha)

Olej na kartonu, 39 x 48 cm, rámováno, datace 1928, signováno vlevo dole A.Moravec 28.
Malíř a grafik, vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze jako žák profesora Kyseli. Dále absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u Maxe Švabinského. Byl známým pražským krajinářem a ilustrátorem, například ilustroval knihy J. Š. Baara, K. Klostermanna, L. Stehlíka a dalších. Kromě ilustrace přispíval Moravec i do mnoha novin a časopisů, kromě Lidových novin a Českého slova to byly třeba Mateřídouška či Ohníček. Náměty pro svou tvorbu Moravec čerpal hlavně v jižních Čechách. Velmi vřelý vztah choval k Šumavě, kde prožil své dětství. Velmi úzkou spolupráci navázal s Muzeem Šumavy v Kašperských horách. Mezi jeho náměty se i často objevují výjevy z milevského a chyšeckého kraje. Základním motivem autora byla zpravidla venkovská krajina, život v ní a vůbec lidové náměty. Proto jsou mnohá jeho díla ceněna i za svou dokumentární hodnotu. Alois Moravec byl členem Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších spolků. Malíř uskutečnil více než padesát výstav, získal medaili na světové výstavě v Paříži 1937 a obdržel titul zasloužilý umělec. Alois Moravec je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, AJG v Hluboké nad Vltavou, Východočeské galerie v Pardubicích, Oblastní galerie v Liberci, Západočeské galerie v Plzni, zámku v Březnici, Městského muzea a galerie ve Vodňanech a jinde.
Autor viz T 2/152, TD 132, V 3/420.

  • dosažená cena: 14 000 CZK