• MOST

031 | MOST

MRKVIČKA Otakar (1898 – 1957)

Olej na plátně, 41,5 x 33,5 cm, rámováno, datace okolo r. 1938.
Vystaveno a publikováno:
Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2014, výstavní štítek a razítko, str. 109;
Má vlast - pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu 4. 9. - 1.11. 2015, str. 607, výstavní štítek.
Dílo jdoucí do dražby je nádherným příkladem práce jednoho ze zástupců skupiny Děvětsil. Otakar Mrkvička v předkládaném díle podává přístup na pomezí lyrické konstruktivní abstrakce a sociálního civilismu. Dílo přináší pohled na krajinu vzrostlých jehličnanů, jež lemují silnici. Také zde vidíme důraz na lidské dílo, most a vodní kanál, jako důkaz lidského umu a síly, jež spoluutváří krajinu. Každá součást, fragment námětu je vyvedený ve velice hutných barvách, s důrazem na objem, plasticitu. Součásti scény jsou zobrazeny v jednotlivinách, a to velice poetickým způsobem, zgeneralizovány na úplný poznatelný základ, a tak dochází k utvrzení jejich náplně. Barevnost díla je laděna hutnými, jiskrnými barvami, jež si drží svůj řád a nikterak do sebe vzájemně nezasahují. Obraz Most je výtečnou ukázkou díla Otakar Mrkvičky, jeho specifického přístupu, jenž předává dědictví Devětsilu v plných konturách. Dílo Most je nádherným dílem svého autora a vynikající příležitostí pro sběratele.

  • dosažená cena: 360 000 CZK