• PANO Z PAVILONU BOSNY A HERCEGOVINY NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ V PAŘÍŽI 1900