• KYTICE

276 | KYTICE

MUDROCH Ján (1909 Sotiná pri Senici - 1968 Bratislava)

Olej na kartonu, 64 x 44 cm, rámováno, datace 1947, signováno vlevo dole Mudroch 47.
Slovenský malíř a pedagog studoval na soukromé škole G. Malého v Bratislavě, u prof. A. Hofbauera na UMPRUM a u J. Obrovského a W. Nowaka na AVU v Praze. Od 1949 působil jako vedoucí oddělní figurální malby na VŠVU v Bratislavě, kde byl i prvním rektorem. Patřil k zakladatelům Skupiny 29. augusta a po několik let předsedal Umělecké besedě slovenské. Ve svém díle spojoval tradici klasického evropského malířství s francouzskou modernou. Byl součástí avantgardního proudu soustřeďovaného okolo Vědecké syntézy, hlásil se rovněž k hnutí slovenských nadrealistů. Na vrcholné období 30. - 40. let navázal díly ve stylu socialistického realismu, v jejichž duchu přemaloval i některá svá raná díla. K vyjádření využíval zejména tmavé barvy a temné odstíny. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírce SNG v Bratislavě, Galerie města Bratislavy, Východoslovenské galerie v Košicích, NG v Praze a dalších.
Autor viz T 2/162, TD 133, V 3/435, B 7/582, Výtvarná moderna Slovenska, 1997.

  • zpět