092 | HLUPOČEPY

    MULTRUS Josef (1898 - 1957)

    Olej na plátně, 100 x 170 cm, rámováno, datace – 40. léta 20. století, signováno vpravo dole MULTRUS, zezadu štítky z Národní galerie v Praze.
    Pro díla Josefa Multruse jsou typická velkoformátová plátna tak, jako jsou oba jeho obrazy nabízené v aukci. Širokoúhlé panorama zasněžených Hlubočep nabízí divákovi možnost skutečně proniknout do nitra obrazu a vžít se tak do hluboce tíživé nálady dělnického prostředí počátku 40. let 20. století. Ačkoliv je autor obrazu Josef Multrus považovaný převážně za figuralistu a zprostředkovatele sociálních problémů. Příklad nabízeného pražského panoramatu je zcela oproštěno od figurální stafáže a diváka zvláště zaujme nízko položený zamlžený horizont, který vyplňuje takřka třetinu prostoru. Zde můžeme tak pomyslet na romantické obrazy 19. století, kdy se nálada citelně promítala do téměř emocionálních stavů počasí. Právě pomocí krajinného reliéfu a atmosféry vzdouvající se ze zachyceného ukazuje figuralista Multrus, jak dokázal postřehnout náladu a stav i ve zdánlivě od člověka oproštěné krajině. Akademický malíř Josef Multrus je považován za malíře realistických scenérií se sociální tematikou byl i skrze své rodinné prostředí silně ovlivněn chmurným světem tragiky, úzkosti a beznaděje. Tyto a mnohé další součásti se nepopiratelně propsaly do jeho celoživotní tvorby a výběru námětu nejen sociálně znevýhodněných obyvatel, ale i pražských periferií a opuštěných okrajových lokalit. Obraz Hlubočepy je skvělou přehlídkou řemesla tohoto sociálně zamřeného umělce, jeho citu pro viděné zrcadlit do neviděných součástí díla. Hlubočepy jsou výtečným plátnem a svou námětovou linkou působivým zjevením.

    • dosažená cena: 80 000 CZK