• PŘÍSTAVIŠTĚ

115 | PŘÍSTAVIŠTĚ

MULTRUS Josef (1898 Praha - 1957 Praha)

Olej na kartonu, 55 x 74,5 cm, rámováno, signováno vpravo dole MULTRUS.
Malíř, studoval u J. Bendy na UPŠ a V. Nechleby na AVU v Praze. V roce 1922 obdržel stipendium a podnikl studijní cesty po Jugoslávii a Itálii. Od roku 1924 člen JUV v Praze, se kterou pravidelně vystavoval. Realistickým způsobem zachycoval především sociální a společenské motivy. Věnoval se krajinomalbě a figurální tvorbě. Náměty čerpal z prostředí velkoměstských ulic, pražské periferie, maloval lidi při práci i v rodinném životě. Používal temnější barevnost. Pro jeho tvorbu jsou příznačné staromistrovské techniky.
Autor viz T 2/169, TD 133, V 3/446, NEČVU 1/539.

  • dosažená cena: 28 000 CZK