MYSLBEK Josef Václav: HŘEBEC ARDO

  Patinovaný bronz, 88 x 26 x 100 cm, koncipováno v letech 1898-99, odlito s povolením NG v Praze, inv. č. NG P 27.  Provenience:
  • Hascoe Collection  Publikováno:
  • Vojtěch Volavka, Josef Václav Myslbek, Praha, 1942, verze.

  • Jiří Hlušička, The Hascoe Collection of Czech Modern Art, Prague, 2004, s. 204, č. S113.  Český sochař J.V. Myslbek, tvůrce monumentálních plastik a portrétů, žák T. Seidana a V. Levého, studoval na AVU u J. M. Trenkwalda. Jeho rozsáhlá tvorba představuje sochařský protějšek dílu J. Mánesa svou jednoduchou formou a monumentalitou, romantickým východiskem ústícím do neorenesenčního výrazu. Významnou částí jeho tvorby je pomník s výraznou spoluprací architektů, jako byli J. Zítek, B. Ohmann ad. Jezdecká socha sv. Václava je považována za autorovo mistrovské dílo, pracoval na ní bezmála 30 let. Dokončena byla po jeho smrti v roce 1923. V aukci nabízená socha je jedním ze studijních modelů, které v průběhu práce na svatováclavském pomníku vznikly. Tyto modely jsou mimo jiné důkazem toho, jak důkladný Myslbek při tvorbě svého veledíla byl, o čemž svědčí i to, že si v rámci příprav vypůjčil ke studiu i helmu a drátěnou košili ze svatováclavského pokladu v katedrále na Pražském hradě. Při hledání ideálního koně pro svou sochu četl Myslbek hipologickou literaturu a navštívil také řadu vojenských hřebčínů. Toho pravého nakonec nalezl v kasárnách Na Panenské v Praze Na Pohořelci, kde objevil hřebce východofríského typu jménem Ardo, dle odborníků se jedná o hipologicky dokonalé plemeno. Samotné jméno Ardo pak pochází z italštiny a znamená žár, oheň, zápal či bujnost. Vybraného hřebce vodili do sochařova ateliéru pravidelně zhruba od r. 1899, z těchto „sezení“ se zachovalo několik zajímavých fotografií, na kterých je vidět jak Ardo, tak sám sochař Myslbek. Výsledná podoba koně pro pomník svatého Václava, na které sochař pracoval současně s menším modelem, byla dokončena v roce 1900. Přes počáteční odmítavé názory se posléze, a to i do dnešních dní, stala Myslbekova socha nejen národním symbolem, ale pro své výtečné řemeslné zpracování také nesporným vzorem jezdeckých pomníků na našem území a bez váhání ji můžeme zařadit mezi klíčová díla českých dějin umění. Nabízený bronz z tvorby Josefa Václava Myslbeka je tak nejen vzorkem vrcholného sochařského umu svého tvůrce a jeho generace, ale i jistou součástí utvářející se identity českého národa vůbec.


  • vyvolávací cena: 280 000 CZK