047 | BĚŽEC

    NAČERADSKÝ Jiří (1939 - 2014)

    Tempera na kartonu, 42 x 30 cm, rámováno, datace 1995, signováno vpravo dole Načeradský 95.
    Divák má před sebou dílo pocházející z tvorby jednoho z nejdůležitějších malířů Nové figury na našem území. Jiří Načeradský v díle Běžec uchopil své typické téma, a to lidskou figuru, v tomto případě mužskou a zasadil jí do smyšleného prostoru skládajícího se z geometrických ploch a čar. Onen běžec je vytvořen tak, aby navodil pocit pohybu a to tak, že jeho končetiny jsou rozfázovány do daných poloh a je zvýšen i jejich počet. V tomto případě Načeradský vytvořil jakéhosi třínohého a trojrukého muže. Ten běží po umělcem vytyčené cestě vedoucí mimo obraz. Muž je utvořen pomocí více či méně geometrických prostředků. Tento přístup byl pro Načeradského typický a autor ho mnohokrát všemožně měnil a transformoval. Celé dílo se nese v duchu šedého tónu doplněném sem tam náznaky oranžové a zelenkavé, které dotvářejí výsledný moment pohybující se figury. Načeradský s námětem figury pracoval po celou dobu svého uměleckého života. Jeho fascinace figurou byla naprosto komplexní a autor ji nechával všemi možnými prostředky rezonovat ve svém díle. Obraz Běžec je krásným příkladem malířovy tvorby, přístupu k figuře v devadesátých letech a pro obdivovatele umělcova díla by mělo být jasnou volbou.

    • dosažená cena: 26 000 CZK