066 | ROMANTICKÁ KRAJINA – MOTIV Z ALP

  NAVRÁTIL Josef Matěj (1798 - 1865)

  Olej na plátně, 46,5 x 65 cm, rámováno, datace 1844, signováno vpravo dole Jos Nawrátil 1844.
  Opatřeno odborným posouzením PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
  Vystaveno:
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu 4.9 - 1.11., Praha, 2015.
  Publikováno:
  Má vlast - pocta české krajinomalbě, S.V.U. Mánes a Správa Pražského hradu, Praha, 2015, s. 122.
  Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové:
  Krajinomalba představovala nejpočetnější část Navrátilovy dochované tvorby. Vedle stovek kabinetních, většinou kvašem malovaných pohledů na alpská pohoří a jejich údolí vznikaly, i když v daleko menším počtu, i olejové záznamy těchto míst. Datovaných jejich jen několik. Navrátilovy olejové krajiny jsou formátově větší, rozmanitější v námětu a odlišnější i v barevném podání a vystižení přírodní atmosféry, mají blíže ke skutečnosti. Navrátil často cestoval a své reminiscence z cest s velkým půvabem neustále obměňoval a parafrázoval. Na cestách - podobně jako ostatní krajináři jeho doby – výhradně skicoval a výsledná díla maloval až po návratu v ateliéru. To platí i o předložené Romantické krajině, na které dobře vidíme, jak Navrátil dokázal krajinné prvky reálného základu spojovat v umělou a idealizovanou, ale přece živou a přesvědčivou přírodní kulisu.
  Podle mého názoru je předložená Romantická krajina (motiv z Alp), výjimečně datovaná v autorské signatuře rokem 1844, nespornou a skvělou prací Josefa Navrátila, prací, která nepochybně patří k jeho nejlepším olejovým krajinným záznamům.