• ROMANTICKÁ KRAJINA – MOTIV Z ALP

235 | ROMANTICKÁ KRAJINA – MOTIV Z ALP

NAVRÁTIL (NAWRATIL) Josef Matěj (1798 Slaný u Prahy - 1865 Praha)

Olej na plátně, 46,5 x 65 cmm, rámováno, datace 1844, signováno vpravo dole Jos Nawratil 1844, zezadu opatřeno výstavním štítkem a razítkem.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové - Horové.
Vystaveno a publikováno:
Má vlast Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, 4. 9. – 1.11. 2015, str. 122.
Excelentní malíř, kreslíř a dekoratér, spolutvůrce druhého rokoka a představitel poklidně atmosférického měšťanského biedermeieru. Studoval u J. Berglera na akademii v Praze. Autorovo celoživotní přátelství a podobné názory na výtvarné umění jej pojilo s A.B. Piepenhagenem. Narozdíl od Piepenhagena ale nikdy nebyl vášnivým romantikem, zcela se ztotožnil s bezstarostnou a hravou odlehčeností druhého rokoka a biedermeieru. Vycházel z koloristické tradice 18. století, již u nás představoval N. Grund, ze spojení benátských, holandských a watteauovských vzorů. Jeho kvašem i olejem malované reminiscence z cest převážně komorních rozměrů se vyznačují výraznými růžovými a bleděmodrými tóny s jemným přechodem vzdušných zelenošedých valérů. Byl vynikající krajinář a skvěle se zapsal svými zátišími a figurálními malbami, stejně jako jejich pečlivě provedenými skicami. Romantismus ovlivnil Navrátila při výběru motivů, které dovedl spojovat v umělý, ale působivý krajinný celek oživený drobnou stafáží, virtuózně naznačenou iluzivní třpytivou skvrnou červeně a modře. V jeho obrazech ale dochází také k míšení nejrůznějších stylů, vždy však obsahuje suverénní autorský projev. Na císařském zámku v Zákupech vyzdobil 20 pokojů historickými a žánrovými obrazy, ornamenty a alegoriemi.
Autor viz T 2/180, 2/775, TD 135, TB 25/367, B 7/668, N 11/251, NEČVU 2/553.

  • dosažená cena: 820 000 CZK