075 | DVĚ POSTAVY V PRALESE

    NEJEDLÝ Otakar (1883 Roudnice n. Labem - 1957 Praha)

    Olej na kartonu, 34,5 x 26 cm, rámováno, signováno vpravo dole Ot. Nejedlý.
    V daném díle má divák možnost vplout do vidění samotného autora, do vzpomínek z jeho cest, do samotného pralesa v jeho rajské kráse a jednoduchosti. Ústředním motivem obrazu jsou dvě mužské postavy domorodců, které zachytil umělec v čilém hovoru, nejspíše plánující lov, vydávaje se do pralesa. Jeden z mužů, oděn do oranžové roušky, je otočen k divákovi zády a gestikuluje pravou rukou na druhého z mužů. Ten, držíc v levé ruce oštěp, hledí směrem k prvnímu ze jmenovaných a přesto, že Otakar Nejedlý zde využil jednoduchosti formy pro zobrazení námětu, divák pociťuje, že pohled domorodce patří i jemu. Malíř zde využil techniku malby barevnou skvrnou a celý motiv tím dostává na pohybu a pocitu momentálního skicovitého záznamu cejlonského motivu. Celý námět je vybarven paletou teplých tónů a malíř zde využívá taktéž i kresby v podání kontur, které postavy vytrhávají z prostoru pro jejich čitelnost a zároveň skvěle napomáhají k samotnému zplastičnění sledovaných lovců. Nabízené dílo je osvěžující prací tohoto autora.

    • dosažená cena: 70 000 CZK