075 | PLACHETNICE NA CEJLONU

  NEJEDLÝ Otakar (1883 - 1957)

  Olej na plátně, 62 x 89 cm, rámováno, datace – 1911 – 1913, signováno vlevo dole Ot. Nejedlý, zezadu výstavní štítky.
  Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
  Provenience:
  Ze sbírky Vlasty Frankové.
  Restituce z Krajské galerie v Pardubicích.
  Vystaveno:
  Galerie 76 Rue Blanche, Paris č. 85.
  Carnegie Institute, Pittsburgh, U.S.A.
  XV. Esposizione Internazionale de Arte della Citta Venezia 1926, č. 1221.
  Obraz Plachetnice na Cejlonu nám nabízí pohled na panenskou přírodu a domorodý lid v jeho všedním dni, tak jak ho autor obrazu Otakar Nejedlý při svých cestách na Cejlon viděl. Diváka na první pohled zaujme malířův typický projev, a to mistrné zacházení s hutnou a sytou barevností. Prim zde hlavně hrají zvláště odstíny modré a křiklavě žluté kladené důmyslně tak, aby došlo k jejich plnému využití v efektu díla. Povšimnout si lze také výrazného až barokního ladění stromoví, které rámuje celý výjev, vytvářejíc jakousi aluzi na barokní sytě rudé závěsy. Tímto přístupem se celá scéna ocitá více na pomezí divadelního aranžmá než bezprostředního zaznamenání pozorovaných událostí. Tento jev umocňuje zvolená perspektiva průhledu na otevřenou krásu Indického oceánu, jeho mocnou a životodárnou sílu. Nejedlý v námětu zobrazil hloučky domorodců v jejich barevném šatu, jak hledí směrem k horizontu. Otakar Nejedlý zde vytvořil úžasnou kompilaci barev a detailů zachyceného stromoví, které celý námět divákovi přibližuje a navozuje kontakt s jeho smysly. Předložené plátno výmluvně hovoří o malířově uměleckém zrání, jeho expresivním zacházení s barvou a zároveň pečlivě hlídanou a rozmyšlenou kompozicí, kterou po návratu do Čech autor dále rozvíjel. Plachetnice na Cejlonu je dílem té nejvyšší kvality v rámci autorovy tvorby, vymyká se nejen svou velikosti zachyceného námětu, ale též svou výstavní historii.

  • zpět