• TÄLTET

118 | TÄLTET

NEMES Endre (1909 Pécsvárad - 1989 Stockholm)

Olejová tempera na kartonu, 55,5 x 76,5 cm, rámováno, datace 1946, signováno vlevo dole Andre Nemes 1946, zezadu opatřeno výstavními štítky.
Vystaveno:
Endre Nemes, Teckning-collage-måleri, 24. listopadu 1990 - 13. ledna 1991, Moderna museet Stockholm 1990, č. kat. 76.
Publikováno:
Endre Nemes, Teckning-collage-måleri, Moderna museet Stockholm 1990, str. 63, č. kat. 76.
V díle je zobrazen sedmidenní Svátek stanů Sukot je památkou na přebývání Židů ve stanech na poušti po jejich vyjití z Egypta. Podle židovského kalendáře svátek Sukot trvá od 15. do 21. tišri, což v našem kalendáři připadá na konec září nebo říjen. Před svátkem se staví provizorní obydlí zvané suka, v němž si Židé do dnešních dní připomínají odhodlání zotročeného národa opustit jistoty otroctví v bohaté zemi a vydat se do nejistoty putování pouští za svobodou do Zaslíbené země. Proto Židé dodnes na sedm dní opouštějí jistotu svých pevných domovů a přesouvají se do suk, ve kterých jedí, studují a za teplých nocí i spí. Tento námět je právě tématem nabízeného obrazu od Endré Nemese. Autor využívá téma a vypodobňuje ho s imaginativností sobě vlastní a zároveň tak dává průchod svému židovskému původu.
Významný malíř, grafik, novinář a básník slovenského původu. Dětství prožil ve Spišské Nové Vsi. Studoval ve Vídni a v Praze na Akademii výtvarných umění u prof. Williho Nowaka. Působil jako novinář a karikaturista. V roce 1938 emigroval před fašismem do Finska a později do Švédska, kde se stal významnou osobností. Byl rektorem Akademie výtvarných umění v Göteborgu a získal titul rytíře Královského řádu Vasa. Nemésova díla se nacházejí ve švédském parlamentu. O jeho tvorbě vyšlo několik monografií. Stal se námětem několika filmů a měl výstavy v prestižních světových muzeích a galeriích. Pro jeho tvorbu jsou charakteristické surrealizující prvky s prolínáním několika motivů v jedné figuře. V období 50. let převládaly v jeho tvorbě nefigurativní tendence. Jeho tvorba patří k odnoži surrealismu. Výrazně se zasloužil o rozvoj monumentální malby ve Švédsku. Od roku 1980 spolupracoval s gobelínovými dílnami v Jindřichově Hradci. Zemřel v roce 1985 ve Stockholmu.
Autor viz V 3/468, NEČVU 2/558.

  • zpět