• POLEDNÍ ODPOČINEK

026 | POLEDNÍ ODPOČINEK

NEZNÁMÝ AUTOR ruské školy

Olej na plátně, 46 x 37 cm, rámováno, datace 1898, signováno vpravo dole nečitelně.
Autorem uvedeného díla je jeden z představitelů ruského realismu, kterého můžeme zařadit do umělecké skupiny peredvižniků. Peredvižnici byla tzv. Skupina putovních výstav, jejichž cílem byla popularizace realistického, národního a lidového umění. Založena byla tato skupina v roce 1870 z podnětu G. Mjasojedova (1835 – 1911). Umělci tvořící v rámci této společenské skupiny rozvíjeli zejména malbu žánru, podobizny a krajinomalbu. Velký ohlas zaznamenali u ruské veřejnosti, neboť jejich popisný a literárně zaměřený realismus byl všeobecně srozumitelný. Věnovali se tematům a výjevům ze života nejen prostého, ale i urozeného lidu. Způsobem zobrazování a volby témat se odkláněli od tehdejšího klasicismu. Od začátku 20. stol. Se jejich tvorba stávala více rutinní a velmi konzervativní. Významnými představiteli tohoto uskupení byli I. I. Levitan, K. Makovskij, I. N. Kramskoj, V. G. Perov, I. I. Šiškin, I. J. Repin, V. V. Vereščagin, V. A. Serov.

  • dosažená cena: 230 000 CZK