• PODOBIZNA ŠLECHTICE

036 | PODOBIZNA ŠLECHTICE

NEZNÁMÝ AUTOR

Olej na plátně, 100,5 x 84,5 cm, rámováno, datace - 1. pol. 18. stol., nesignováno, rentoilováno.
Podobizna barokního šlechtice od zkušeného barokního malíře zaujme pečlivě provedenou malbou portrétovaného s mimořádným citem pro detail, který svědčí o zvládnutém řemesle. To je patrné v partiích prstů, nosu a očí, které svědčí o řemeslné zdatnosti mistra malíře. Velmi zajímavě je pojat jeho šat a precizně provedená španělská krajka, která dle dobové módy lemuje jeho zbroj. Zaujme také hra se světlem, která se odehrává jak na portrétovaném šlechtici, tak dramatickém západu slunce v pozadí kompozice.

  • dosažená cena: 60 000 CZK