• SV. FRANTIŠEK Z PAULY

054 | SV. FRANTIŠEK Z PAULY

NEZNÁMÝ AUTOR

Olej na plátně, 91 x 71 cm, rámováno, datace – 1. pol. 18. st., rentoilováno.
Obraz byl Ministerstvem kultury ČR prohlášen za kulturní památku.
Patron námořníků, jehož kult je uznáván zejména v Itálii byl zakladatelem známého řádu Paulánů. Narodil se v Kalábrii v městečku Paula rodičům, kteří slíbili sv. Františkovi z Assissi, že svého syna pošlou na rok do františkánského kláštera San Marco Argentaco. František nesložil řeholní slib a z kláštera po roce odešel a začal žít jako poustevník. Okolo něj se začali shromažďovat další muži, kteří s ním sdíleli jeho způsob života a on postupně sepsal formule, které představil svým bratřím k následování. Bylo v nich hodně kajícnosti a samoty. Často byl zván k řešení sporů, ať už mezi jedinci, tak mezi panovníky a značné proslulosti mu přinesly zázraky, kdy byl schopen předvídat budoucnost nebo popisovat velmi vzdálené události. Papež Sixtus IV. schválil jeho řeholi a na sklonku života odešel do služeb francouzského krále Ludvíka XI., který si ho povolal v naději, že ho bude schopen vyléčit. František zemřel v Plessis-lés-Tours v roce 1507 na Velký pátek a je tam také pohřben. Právě odtud a z Itálie se začal šířit jeho kult do světa. Blahořečen byl v roce 1513 a prohlášen za svatého 1943. Na obrazech je znázorňován jako mnich s kapucí na hlavě a holí v ruce, často s heslem Charitas – láska, tedy láska k bližnímu svému v té nejčistší podobě.

  • zpět