• SV. JAN NEPOMUCKÝ

052 | SV. JAN NEPOMUCKÝ

NEZNÁMÝ AUTOR

Olej na plátně, 63,5 x 49 cm, rámováno, datace – 18. st.
Jan Nepomucký patří k rázu české krajiny a je bezesporu nejznámějším Čechem ve světě. V nejzapadlejších koutech světa, v největších městských centrech i v nejromantičtějších koutech úplné divočiny se můžeme setkat s barokním kultem vikáře, který pro zpovědní tajemství zemřel při mučení pod rukou samotného krále Václava IV. S Janem Nepomuckým se můžete potkat ve folklórních slavnostních procesech v Jižním Tyrolsku, při přejezdu mostu ve švýcarském Rheinau, dokonce na křestním listu malíře Pabla Picassa vystaveného ve španělské Malaze. Život svatého Jana Nepomuckého známe z řady legend, i historických prací a přestože se výklady pochopitelně různí, barokní legenda i historické kroniky o něm spravují velmi plasticky a komplexně. Jan Nepomucký se narodil po roce 1340. O jeho dětství toho příliš nevíme, kromě toho, že jeho otec byl rychtářem v Pomuku, trhové vesnici, jež náležela pod cisterciácký klášter. V roce 1369 nastoupil do zaměstnání jako veřejný notář, tedy do veřejnoprávní funkce, ve které sice nemusel mít právnické vzdělání, ale musel dobře číst a psát, ovládat úřední jazyky a mít znalosti o právních formách. Jan byl jmenován pražským arcibiskupem. Jeho znalosti o dění musely být skutečně mimořádné, protože sloužil téměř každý den a ze všeho vedl velmi poctivé zápisky. Řešil zajímavé kauzy té doby, disciplinární řízení, majetkové věci a personální agendu. Když se rozhořel spor mezi pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna a králem Václavem IV., byl už Jan Nepomucký na velmi vysoké funkci generálního vikáře a jeho role v podrobení církevní moci autoritě krále se ukázala jako velmi důležitá. Jedné noci nechal král pozatýkat nejvlivnější muže svého soka, mezi kterými nechyběl ani Jan Nepomucký. Podroben mučení, jehož příčinu neznáme a za údajné asistence samotného krále, Jan Nepomucký neprozradil nic, nač byl tázán. Podle pozdější legendy se tradovalo, že nevyzradil zpovědní tajemství samotné královy ženy. Jisté ovšem je, že mučení nepřežil a jeho tělo bylo hozeno z mostu do Vltavy. Právě proto jsou jeho sochy často umístěny na mostech. Jeho svatozář s hvězdami pak symbolizuje propojení s ikonografií Panny Marie. Jan Nepomucký byl kanonizován po dlouholetém procesu v Římě dne 19. března 1729. Oslava jeho kanonizace byla v Praze skutečně ohromná. Do Prahy dorazilo přes milion poutníků a na Pražském Hradě se hrálo obrovské divadlo, během kterého byl zatopen Jelení příkop a účinkovalo v něm hned několik stovek účinkujících. Oslava kultu Jana Nepomuckého se šířila do světa a s ním i legenda o mladém muži, který neprozradil tajemství a raději za něj zaplatil životem, proto je vnímán jako ochránce před pomluvami.

  • dosažená cena: 11 500 CZK