• VENUŠE A ADONIS

016 | VENUŠE A ADONIS

NEZNÁMÝ AUTOR (Pražská škola)

Olej na dřevě, 34, 5 x 44,5 cm, rámováno, datace – okolo r.1630, zezadu opatřeno přípisem s určením.
Opatřeno odbornou restaurátorskou zprávou ak. mal. Martina Martana.
Světově významný okruh umělců kolem rakouského císaře a českého krále Rudolfa II., který se od roku 1583 usadil v Praze a zvolil ji za své rezidenční město. Pražská škola byl navzájem propletený organizmus čítající zlatníky, malíře a sochaře, kteří pro císaře na základě jeho specifického vkusu vytvářeli díla, jež zanechala nesmazatelnou stopu v dějinách umění. Díla Pražské školy vznikají v rámci obvyklého dobového manýristického schématu, mají dobrou řemeslnou úroveň, značnou dávku idealizace a dokonale splňují požadovanou míru reprezentace. Nejvýznamnější malíři pražské školy jsou Giuseppe Arcimboldo, Bartholomeus Spranger, Hans von Aachen, Pieter Stevens, Roelant Savery aj. Některé z charakteristických znaků pražské školy jsou pestrá škála emblemat vycházející z poznávání přírody, které se objevují na většině děl pražské školy, realistické a idealizované české krajiny, mytologické a náboženské výjevy, nevšední stylizace a stylotvorně objevuje ornament boltce. Za konec období Pražské školy se považuje odchod dvora z Prahy v roce 1612. Působivé pokusy o zachycení podstaty umění pražské školy proběhly zejména na mezinárodních výstavách v Essenu, Vídni a Praze. Umění pražské školy se dodnes těší nebývalému badatelskému zájmu.

  • dosažená cena: 190 000 CZK