176 | STROMOVÍ V KRAJINĚ

  NOVOPACKÝ (NOWOPACKÝ) Jan (1821 Nechanice u Hradce Králové - 1908 Slavětín u Loun)

  Olej na překližce, 41 x 49,5 cm, rámováno, signováno dole uprostřed JNowopacký.
  Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
  Malíř kreslíř a grafik, žák vídeňského portrétisty F. Schrotzberga a od roku 1842 žák vídeňské akademie, Gsellhoferova ateliéru, krajinářské školy J. Mössmera a T. Endera, s kterými maloval v rakouských Alpách a na Gardském jezeře. Společně s krajinářem J. Zeleným pracovali a cestovali v Itálii, Německu a Dalmáciii. Roku 1880 se stal správcem Císařské galerie ve Vídni. V roce 1895 odešel do výslužby, usadil se v Ústí nad Orlicí a později ve Slavětíně. Člen Krasoumné jednoty a Jednoty umělců výtvarných. Vyhledával malebné motivy: pohledy na jezera, italské sopky, antické ruiny, osamělé kláštery a vily, které zpracovával často také akvarelem a barevnými tužkami. Roku 1860 podle kreseb J. Zeleného doprovodil litografiemi cestopis výpravy arcivévody Maxmiliána na fregatě Novara.
  Autor viz T 2/217, TB 25/531, B 7/763, NEČVU 2/574.

  • dosažená cena: 95 000 CZK