106 | ZASNĚNÁ

    NOWAK Willi (1886 - 1977)

    Olej na plátně, 48 x 64 cm, rámováno, signováno vpravo dole V. Nowak.
    Malíř německého původu, Willy Nowak, jedna z významných osobností umělecké předválečné avantgardy v Praze, zachytil na svém plátně ženskou, skoro až dívčí polopostavu velmi osobitým způsobem. Divák může rozečíst především zahraniční zkušenosti německého expresionismu skupiny Der Blaute Reiter nebo pozůstatky pařížského postimpresionismu, stejně jako stopy výstav francouzských impresionistů pořádané uměleckým spolkem SVU Mánes. Exprese barvy, široké tahy štětcem, černá obrysová kontura; tak lze charakterizovat nejen předložené plátno, ale i charakter tvorby skupiny Osma, jejímž členem Willy Nowak byl. A to dokonce jedním z nejúspěšnějších, když jako jediný na první společné výstavě v roce 1907 v Králodvorské ulici prodal všechny své obrazy. Na obraze Zasněná veškerá potenciální dynamika a exprese v barvě je výrazně tlumená ve výrazu tváře zobrazené, stejně jako její postoj rozprostírá celkový dojem klidu a vyrovnání. Mistrný Nowakuv um hrát si s materií barev a kombinovat účelně plochy s liniemi celý námět rozpohybovává a vytváří tak efektní rozpor, který divákovi uhrane.

    • zpět