• KRAJINA S VODNÍ HLADINOU

057 | KRAJINA S VODNÍ HLADINOU

NOWOPACKÝ Jan (1821 Nechanice u Hradce Králové - 1908 Slavětín)

Olej na plátně, 49 x 66,5 cm, rámováno.
Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
Provenience:
Sbírka Max Haase.
Publikováno:
Katalog der Sammlung, Max Haase – Wranau, sestavil Paul Bergner, dokončil Josef Opitz, Praha, 1922, č. 79.
Malíř, kreslíř a grafik, žák vídeňského portrétisty F. Schrotzberga a od roku 1842 žák vídeňské akademie, Gsellhoferova ateliéru, krajinářské školy J. Mössmera a T. Endera, s kterými maloval v rakouských Alpách a na Gardském jezeře. Společně s krajinářem J. Zeleným pracovali a cestovali v Itálii, Německu a Dalmáciii. Roku 1880 se stal správcem Císařské galerie ve Vídni. V roce 1895 odešel do výslužby, usadil se v Ústí nad Orlicí a později ve Slavětíně. Člen Krasoumné jednoty a Jednoty umělců výtvarných. Vyhledával malebné motivy: pohledy na jezera, italské sopky, antické ruiny, osamělé kláštery a vily, které zpracovával často také akvarelem a barevnými tužkami. Roku 1860 podle kreseb J. Zeleného doprovodil litografiemi cestopis výpravy arcivévody Maxmiliána na fregatě Novara.
Autor viz T 2/217, TB 25/531, B 7/763, NEČVU 2/574.

  • dosažená cena: 45 000 CZK