084 | TOALETA

    OBROVSKÝ Jakub (1892 - 1949)

    Patinovaný bronz, původní odlitek, 59 cm, značeno na podstavci J. OBROVSKÝ.
    Ženská figura zachycená při intimní scéně své toalety patří mezi jeden z nejčastějších námětů dvacátých let 20. století a spadá do proudu tzv. civilismu, který se vyznačoval zejména povýšením tématu denních lidských aktivit do stavu hodného uměleckého zpracování. Autor sochy, Jakub Obrovský, absolvent pražské AVU u prof. M. Pirnera, tak z diváka dělá nenápadného voyaera, přičemž samozřejmost a určitá míra monumentálnosti tvaru nedává sebemenší náznak nevhodnosti. Oblé tvary a snaha po vyjádření ladného, avšak stále lehce v sobě uzavřeného pohybu jsou charakteristiky pro sochařské práce Jakuba Obrovského pocházející z období po r. 1923, kdy se začíná plně věnovat vedle malířství i sochařské produkci. Jemnost, až jakási nesmělost tvaru později vystřídá tvrdší, určitější tvar se zaměřením na dramaticky expresivní podání portrétovaného ve výrazu tváře. Byl členem České akademie věd a později také Société Nationale des Beaux Arts v Paříži. Pravidelně obesílal výstavy doma i v zahraničí, kde se těšil zaslouženému úspěchu.

    • dosažená cena: 80 000 CZK