038 | WEIBLICHER AKT

    ORLIK Emil (1870 - 1932)

    Olej na kartonu, 26,5 x 35 cm, rámováno, datace – okolo 1902, zezadu opatřeno přípisem s určením.
    Autor předloženého díla se proslavil nejen díky svým vzdáleným cestám do Japonska, kde se zdokonalil v technice dřevorytu, ale i díky svým četným portrétům současných význačných osobností zdržujících se ve Vídni a Berlíně. Protože se jeho práce tematicky i technicky týkaly spíše drobnějších formátů, nabízené dílo Ležící akt tvoří významnou výjimku i z hlediska jeho techniky oleje na kartonu, ale i z hlediska námětu a stylového podání tvoří akt spíše výjimku než pravidlo v Orlikově uměleckém průřezu. Námět je však více než příznačný pro tvorbu francouzských, a zvláště pařížských proveniencí počátku století, o čemž svědčí i pastózní nanášení barvy v tlustých tazích štětce smíchaných barev s převahou bílé. Paralely můžeme dobře hledat v podobných ornamentálních strukturách Pierra Bonnarda či v dílech dalších francouzských postimpresionistů raného 20. století. Všímavý autor nechal vyniknout ženské ladné křivky silně v kontrastu s evidentně luxusní tmavě modrou tkaninou. Zajímavým a osobitým detailem, který nelze považovat za typicky francouzský, nýbrž je autorovu osobní invenci, je ženina tvář, kterou si ve velmi expresivním gestu zakrývá. Toto, sic formátem menší plátno poukazuje na jedinečnost prostředků, kterými Orlik oplýval a je krásným příkladem jeho nasátí francouzských námětů v osobitém autorském podání.