031 | SR

    OVČÁČEK Eduard (1933)

    Olej na plátně, 65 x 57 cm, rámováno, datace 1978, signováno dole uprostřed E. OVČAČEK 78, zezadu přípis s určením.
    Plátno je dílem význačného českého všestranného umělce Eduarda Ovčáčka, vizuálního básníka a například iniciátora sklavné Skupiny konkretistů. Jiří Ovčáček reagoval aa revoluční rok 1968 konkrétní a vizuální poezií s názvem Lekce velkého A; jako pozdější signatář Charty 77 však následně ztratil možnost vystavovat v oficiálních galeriích. Uchýlil se proto k výstavám neoficiálním, které se konaly v menších krajích, dále od hlavního města. Možnosti svobodně vystavovat a stát se opět členem výtvarných spolků Eduard Ovčáček na počátku 90. let plně využil, dnes je veden mj. jako člen Spolku výtvarných umělců Mánes, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Umělecké besedy, Nového sdružení pražských umělců aj. Ovčáček bezpochyby patří k předním současným výtvarným umělcům, jenž svá díla vystavuje jak v Čechách, tak v cizině. Dílo s názvem ‘SR’ je zářným důkazem Ovčáčkovy fascinace písmem a typografií, stejně jako konstruktivistických tendencí, s kterými se poprvé setkal během svého pobytu v Bratislavě v 50. letech minulého století a které jsou patrné v průřezu celé jeho tvorby. Středobodem olejomalby jsou písmena ´S´ a ‘R’, přičemž Ovčáček je v několika partiích přetíná ostrou černou linkou, čímž jednotlivé litery rozděluje i barevně. Právě černá linie, jakožto orámování a naznačení vzdálenosti nejvíce naznačuje práci typografa. Zvolené komplementární barvy — zelená a červená, tvoří ostrý kontrast s bílým podkladem, tak jak je to v tisku běžně vyžadováno za účelem dobré čitelnosti. V díle se však zároveň projevila také Ovčáčkova duše malíře, neboť zejména v horní části obrazu si povšimneme jeho abstraktních, místy až expresionistických kreací (ku příkladu dynamická technika ´drippingu´ a ‘splashingu’, prosazovaná mj. průkopníkem amerického expresionismu Jacksonem Pollockem). ‘SR´ je krásným propojením výtvarných technik z díla všestranného českého umělce.

    • zpět