• JIRÁSKŮV MOST

081 | JIRÁSKŮV MOST

PADERLÍK Arnošt (1919 Nučice - 1999 Březová)

Akvarel na kartonu, 21 x 27 cm, rámováno, pod sklem, datace 1968, signováno vlevo dole Paderlík 68.
Významný český malíř, grafik, ilustrátor, typograf, sochař a pedagog, narozen ve středočeských Nučicích v učitelské rodině. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou akademii pod vedením Františka Kysely, kterou krátce přerušil, aby se stal asistentem sochaře Vincence Makovského na Škole umění ve Zlíně. Během svého života byl členem několika uměleckých spolků, mimojiné Spolku výtvarných umělců Mánes či Svazu českých umělců a grafiků Hollar, v roce 1939 sám založil uměleckou skupinu Sedm v říjnu. Známý hlavně svými figurálními náměty a zátišími ve svých raných dílech expresionisticky reflektoval hlavně odpor k válce, kdy zobrazoval zejména lidi a jejich tragické osudy. Jeho pozdější dílo je již barevnější a světlejší, vyobrazoval hlavně zátiší v picassovském stylu a věnoval se také knižní ilustraci. Mimo svá plátna byl také nadaných sochařem, vyobrazoval zejména ženské figury a přírodní tvary.
Autor viz T 2/237, TD 141, V 3/537, B 8/77, NEČVU 2/596.

  • dosažená cena: 15 000 CZK