• SMUTEK

229 | SMUTEK

PADERLÍK Arnošt (1919 Nučice - 1999 Březová)

Olej na plátně, 33 x 60 cm, rámováno, zezadu opatřeno výstavním razítkem.
Vystaveno:
Výstavní síň Mánes, 1943.
Významný český malíř, grafik, ilustrátor, typograf, sochař a pedagog, narozen ve středočeských Nučicích v učitelské rodině. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou akademii pod vedením Františka Kysely, kterou krátce přerušil, aby se stal asistentem sochaře Vincence Makovského na Škole umění ve Zlíně. Během svého života byl členem několika uměleckých spolků, mimojiné Spolku výtvarných umělců Mánes či Svazu českých umělců a grafiků Hollar, v roce 1939 sám založil uměleckou skupinu Sedm v říjnu. Známý hlavně svými figurálními náměty a zátišími ve svých raných dílech expresionisticky reflektoval hlavně odpor k válce, kdy zobrazoval zejména lidi a jejich tragické osudy. Jeho pozdější dílo je již barevnější a světlejší, vyobrazoval hlavně zátiší v picassovském stylu a věnoval se také knižní ilustraci. Mimo svá plátna byl také nadaným sochařem, vyobrazoval zejména ženské figury a přírodní tvary.
Autor viz T 2/237, TD 141, V 3/537, B 8/77, NEČVU 2/596.

  • dosažená cena: 100 000 CZK