• PORTRÉT GUSTAVA MAHLERA

028 | PORTRÉT GUSTAVA MAHLERA

PAUNZEN Arthur (1890 Vídeň - 1940 Isle of Man)

Suchá jehla na papíře, 27,5 x 25 cm, paspartováno, signováno vpravo dole Arthur Paunzen.
Významný rakouský malíř židovského původu, studoval ve Vídni s Ludwigem Kochem, ale také na Akademii Julian v Paříži u prof. Jeana Pierra Laurense. Podnikl studijní cestu do Itálie, kde se seznamoval se světem italského malířství a architektury. V r. 1918 se ve Vídni oženil a začal vystavovat v Rakousku a Německu. Jeho dílo charakterizuje symbolismus a přeměna hudby ve výtvarný obraz. Čerpal z Beethovena nebo Mahlera, jejichž tóny zachycoval v neobvyklých souvislostech. V r. 1938 přesídlil do Velké Británie. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha soukromých i veřejných sbírkách, např. British Museum v Londýně, Stockholm Engraving Collection, Vídeňská Albertina aj.

  • zpět