PELC Antonín: SEDÍCÍ ŽENSKÝ AKT

  Olej na plátně, 63,5 x 47 cm, rámováno, zezadu na rámu štítek s přípisem s určením a razítkem ČFVU, zezadu na blindrámu autorský štítek.  Vystaveno:
  • 1963 SČSVU Praha.

  • Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2013.

  • Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2014.  Publikováno:
  • Pražské ateliéry, vydalo nakladatelství Českých výtvarných umělců, Praha, 1961, na fotografii z ateliéru autora, s. 94.

  • Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, S.V.U. Mánes, Praha, 2013, s. 178/179.

  • Dialogy v obrazech, S.V.U. Mánes, Praha, 2014, s. 57  Akt, jenž se nám zde představuje, pochází z ruky autora, který je znám pro své výtečné ilustrátorské umění autora, který se spoluzasadil o obraz výtvarné tvorby v poválečném Československu. Antonín Pelc v předloženém díle podává svou tvorbu třicátých let, let před druhou světovou válkou, která byla ovlivněna avantgardními přístupy malby. Sedící modelka je zde vypodobněna sic za pomoci ženských tvarů, přesto jsou tyto tvary zgeneralizovány a její tvář je spíše načrtnuta. Žena zde sedí jako sochařské dílo, stylizována, s nohou přes nohu, s rukama svěšenýma do svého klína. Antonín Pelc ženu vsadil do popředí plátna, kde kulisu hraje modrý pokoj s bílými dveřmi symbolicky otevřenými dokořán. Modravý tón ovládá takřka vše až na podlahu pokoje, kde lze identifikovat parketovou podlážku zdobící některý ze starých prostor metropole. Antonín Pelc v díle nezapřel svůj přístup hutné malby, dlouhých, tlustých tahů, které ho provázely po celou dobu jeho malířské tvorby, která o to víc byla kontrastní k jeho tvorbě ilustrátorské. Dílo Sedící ženský akt je produktem autorova vstřebání evropských podnětů, které si svým osobitým způsobem přetvořil do výsledné podoby. Plátno je výtečným příkladem Pelcova výtvarného počínání třicátých let a ukázkou neobyčejné linie autorovy tvorby.


  • vyvolávací cena: 340 000 CZK