• HORSKÉ JEZERO S LOĎKOU

025 | HORSKÉ JEZERO S LOĎKOU

PIEPENHAGEN August Bedřich (1791 - 1868)

Olej na dřevě, 30,5 x 40 cm, rámováno, signováno vpravo dole AP.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
Komentář PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové:
Předložené Horské jezero s loďkou je nesporná a velmi krásná práce Augusta Bedřicha Piepenhagena, nese všechny typické znaky jeho osobité tvorby. Pohled na krajinu v horách s jezerem s loďkou a cestou vedoucí podél břehu se stafáží, to byl Piepenhagenův častý motiv, v jeho tvorbě mnohokrát parafrázovaný, včetně zrcadlového obrácení. Pro námět čerpal inspiraci především ve svých vzornících. Tyto vzorníky, obsahující drobné variace přírodních motivů o rozměrech pohybujících se mezi třemi a dvaceti centimetry, jsou Piepenhagenovou specialitou a také jistou zvláštností nejen v naší, ale i v evropské malbě. Podle výběru zákazníka pak malíř označenou studii zpracoval na požadovaný formát.
Po srovnání s ostatními Piepenhagenovými díly docházíme k závěru, že předložené Horské jezero s loďkou bylo namalováno nejspíše ve čtyřicátých letech. Osobitě pojatý přírodní záběr plný půvabu, melancholického sentimentu a emocionálního náboje, vytvořený pomocí rozplývavého světla měkkým štětcovým podáním, nedatoval a podle svého zvyku signoval jen ligaturou psaným monogramem. Horské jezero s loďkou bezesporu patří k nejkvalitnějším Piepenhagenovým dílům.

  • zpět