109 | SPACE OF INEXISTENCE

    PIESEN Robert (1921 Jindřichův Hradec - 1977 Ein Hod v Izraeli)

    Olej a akryl na plátně adjustovaném na kartonu, 30,5 x 41 cm, datace 1974, zezadu opatřeno štítkem s přípisem s určením.
    Nabízené dílo „Space of inexistence“ pochází z roku 1974, tedy z období, kdy je již Piesen natrvalo přesídlen v Izraeli, kde také tři roky po dokončení tohoto obrazu umírá. Robert Piesen ve svých dílech velmi často využívá amorfních barevně potemnělých odstínů, přičemž i na nabízeném díle lze pozorovat temné hnědočerné odstíny, které jsou narušovány světlejší modří a žlutí. Autor využívá viditelné až prostorové modelace barvami, kdy je tmavá barva temným až nečistým prvkem a tudíž součástí nezměrné hlubiny, bezvýchodného prostoru inexistence, který je tak zhuštěný, že získává zcela novou kvalitu ne již prostorovou, nýbrž téměř materiální. Tu je možno proniknout jen očištěním jedince, možná dokonce společnosti, pomocí meditace, jejíž dosažený kvalitativní stupeň dává barvě schopnost zesvětlit se a světlu schopnost měnit bronz ve zlato. Tím dochází k dokonání aktu ontologického poznání a možná i k osvobození.

    • dosažená cena: 130 000 CZK