108 | PULSATILLA

    PÍSAŘÍK Petr (1968)

    Kombinovaná technika na plátně, 150 x 100 cm, datace 2018, signováno zezadu PÍSI 18.
    Petra Písaříka nelze jednoduše charakterizovat jako malíře nebo sochaře, v jeho tvorbě se objevuje široký repertoár výrazových prostředků sahajících od malby, přes objekt až po instalaci či grafický design. Spojujícím motivem pro tyto výrazové prostředky je určité rozbití celku, vyvolané nestabilním děním, dočasností současného vnímání světa. Umělcovou inspirací se stal svět módy a designu, svět pomíjivé krásy, která se rychle opotřebuje, ale přesto je tak určující v rámci dnešního bytí. Vizuální zážitky tvoří odvážné téměř abstraktní obrazy s výraznou barevností. Písařík často pracuje s nalezenými materiály zcela banálního všednodenního charakteru, které dokáže skrze svůj vlastní umělecký projev přetavit do zcela překvapivých syntéz každodennosti. Dílo Pulsatilla je toho výtečným příkladem. Pulsatilla je latinský název pro koniklec, bylinu, která je ve své normální formě jedovatá, ale po usušení se stává léčivou v mnoha ohledech. Po přímém pozorování díla počne vystupovat dvojí význam, tvar zachyceného. Umělec zde ztvárnil, jak květ kosatce v jeho přírodou vytvarované kráse, tak i zrcadlově vypodobněný sedící ženský akt. Oba náměty v symbolickém propojení vytváří uměleckou hříčku nejen v linii formy, ale i významu. Těla obou námětů se vzájemně propojují, tvoří jeden celek, a přesto jsou v myšleném prostoru jednotlivci. Petr Písařík pro vytvoření tohoto až ornamentálního vypodobnění námětů využil kombinaci sprejové akrylové barvy a flitrů, které, jak je to pro jeho dílo typické, odrážejí odlesky světla a přináší dílu další rozměr. Dílo Petra Písaříka je v současné české scéně svébytnou proměnou a Pulsatilla je toho jasným důkazem.

    • dosažená cena: 70 000 CZK