• KONEC ZIMY

053 | KONEC ZIMY

PITTERMAN Longen Emil Arthur (1885 - 1936)

Olej na plátně, 47,5 x 58 cm, rámováno, datace 1932, signováno vlevo dole E. A. LONGEN 1932.
Dílo už dle svého názvu přináší pohled na konec zimy, na oblevu, na sněžnou pokrývku na polích, poblíž lidských obydlí. Malíř zde k divákovi promlouvá strohým rukopisem, surovými tahy, ale o to poutavějšími a emotivně prosycenými. Obraz představuje zákrutu ornice, rámovanou ve svém nejzazším kraji sloupy s elektrickým vedením. Ti, jako strážci, stojí v organické linii, spojeni dráty, jež vybíhají pryč, za hranice plátna, a spojují tak svět viděný zblízka s tím dalekým. Celé dílo má mírně potlačenou barevnost a je zahaleno do jemného oparu. Navrch v celém díle mají odstíny běloby a hnědozemě, za přispění záře zeleně a žlutě, nastupujících barev jara. E. A. Pitterman měl velký cit pro malbu barevnou skvrnou, pro nekompromisní vylíčení chtěného jasným gestem, tahem štětce. I toto dílo nese signifikantní známky přístupu autora, jeho smysl pro intuitivní vedení linie a použití toho kterého tónu. Nabízené dílo je krásným příkladem tvorby umělce a vkusnou interpretací námětu.

  • dosažená cena: 92 000 CZK