• SEDÍCÍ

053 | SEDÍCÍ

PODHRÁZSKÝ Stanislav (1921 Pejhov - 1999 Praha)

Bronz patinovaný, výška 102 cm, šířka 55 cm, hloubka 65 cm, zespodu značeno monogramem S.P., odlitek č. III/IV.
Malíř, kreslíř, grafik, sochař a restaurátor. Studoval na VŠUP v Praze u prof. Tichého. Člen skupiny Máj. Jeho tvorba vychází z principů poválečné figurace a rozvíjí je. V 60. letech experimentoval se strukturální abstrakcí, aby se posléze vrátil k figurální malbě, kterou obohatil o novou symboliku a metody. Zobrazoval symbolickou snovou krajinu naplněnou lidmi a zvířaty. Hlavními motivy byli milenci, dívky, ptáci a koně, stromy, květiny a krajiny - úkryty. Principem Podhrázského formy byla dynamika světelného záření, připomínající práci se světlem v památkách raně středověkého umění. V sedmdesátých a osmdesátých letech se věnoval také restaurování zámeckých sgrafit. Imaginativní tvorba Podhrázského obsahuje vedle trvale přítomné znepokojivosti, velké lyrické hodnoty a hlubokou duchovnost. Jeho dílo je zastoupeno v řadě českých i světových stálých výstavních galeriích.
Autor viz Ch 11/268, NEČVU 2/627.

  • dosažená cena: 550 000 CZK