• MĚSTO (KRAJINA SE SHLUKEM DOMŮ)

035 | MĚSTO (KRAJINA SE SHLUKEM DOMŮ)

PODHRÁZSKÝ Stanislav (1921 - 1999)

Olej na plátně, 65 x 80 cm, rámováno, datace 1962, signováno vpravo dole PODHRÁZSKÝ 62.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jaromíra Zeminy.
Komentář PhDr. Jaromíra Zeminy:
Přestože se posuzovaný obraz v něčem liší ode všeho, co znám z tvorby Stanislava Podhrázského (1920 - 1999), autorství tohoto podivuhodného umělce nevylučuji, ba pokládám je za pravděpodobné. Nikde jinde jsem v Podhrázského malířské tvorbě neviděl tak plošné a zároveň lineární zobrazení plastických útvarů jako v dolní části tohoto obrazu, která představuje hustý shluk domků a je hodně světlejší než část horní, působící na rozdíl od ní velmi hmotně. Tvoří ji seskupení tmavých vertikálních pásů na temném pozadí, jež připomíná čedičové skalisko pod noční oblohou, ale může být také lecčíms jiným, a vnáší do obrazu cosi podivného a tajemného. A právě spojení toho, co je v něm přesně určitelné, a toho, co se přesně určit nedá, co se vzpírá jednoznačnému vysvětlení a vypadá někdy absurdně, pokládám za jedinečné charakteristikon Podhrázského tvorby. Na jeho známé obrazy mě zde nutí myslet také hladkost malby a barevnost, v níž má hlavní úlohu hněď, modř a čerň: po této stránce se nabízí srovnání například s obrazem Kufry z roku 1983. (Ty „ kufry“ jsou shluk černých obdélníkových ploch, který by byl bez autorova označení naprosto „nečitelný“.)

  • dosažená cena: 210 000 CZK