• NÁVES V ČÍČOVICÍCH

132 | NÁVES V ČÍČOVICÍCH

POKORNÝ Jiří (1945 Kolín)

Olej na plátně, 28 x 39 cm, rámováno, datováno 1983, signováno vpravo dole J.Pokorný, zezadu opatřeno přípisem s určením.
Malíř, grafik, kreslíř. Studoval u prof. F. Jiroudka a J. Johna na AVU v Praze. Zabývá se krajinomalbou, aktem i zátiším. Vybírá si tematické okruhy jako např. svět cirkusů, venkovských poutí atd.
Autor viz Ch 11/297.

  • zpět