• PAŘÍŽSKÁ KAVÁRNA

125 | PAŘÍŽSKÁ KAVÁRNA

POKORNÝ Jiří (1945 Kolín)

Olej na plátně, 60 x 70 cm, rámováno, datováno zezadu 1996, signováno vpravo dole J. Pokorný.
Zezadu opatřeno autorským razítkem a přípisy s určením.
Malíř, grafik, kreslíř. Studoval u prof. F. Jiroudka a J.Johna na AVU v Praze. Zabývá se krajinomalbou, aktem i zátiším. Vybírá si tematické okruhy jako např. svět cirkusů, venkovských poutí atd.
Autor viz Ch 11/297.

  • zpět