• U ČERNÉHO JEZERA

014 | U ČERNÉHO JEZERA

PREISLER Jan (1872 Popovice - 1918 Praha)

"Pastel na papíře, výřez z pasparty 37, 5 x 25 cm, rámováno v paspartě, pod sklem.
Provenience:
Z pozůstalosti autora, zezadu opatřeno pozůstalostním razítkem č. 185.
Malíř a ilustrátor, studoval na UPŠ v Praze, na ní a pak na AVU jmenován profesorem. Vůdčí osobnost českého umění zlomu století, syntetizující symbolismus, secesi a impresionismus do nesmírně osobité, barevně smyslové a hluboce obsahové polohy. Malíř a ilustrátor J. Preisler studoval na UPŠ v Praze, kde se později stal profesorem, od r. 1913 pak na AVU v Praze. Preislerova tvorba byla založená novoromanticky a symbolisticky, jeho zprvu pohádkové náměty se proměňují do ""autobiografických"" postav zamyšlených jinochů nebo melancholických mileneckých dvojic a procházejí i jeho pozdní expresivní fázi. Celou tvorbu pak provází proces uvolňování a osamostatňování barvy, podmíněný i Munchovým vlivem po jeho pražské výstavě r. 1905. Byl vůdčí osobností českého umění zlomu 19. a 20. století.
Autor viz T 2/309, TD 150, TB 27/372, B 8/447, NEČVU 2/646."

  • dosažená cena: 185 000 CZK