• KOMPOZIČNÍ STUDIE
  • KOMPOZIČNÍ STUDIE

017 | KOMPOZIČNÍ STUDIE

PREISLER Jan (1872 Popovice - 1918 Praha)

Pastel na papíře, 22 x 33 cm, rámováno, pod sklem, datace – 1904-1905, zezadu opatřeno pozůstalostním razítkem č. 169.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa.
Provenience:
Ze sbírky Ladislava Machoně.
Vystaveno:
Jan Preisler, S.V.U. Mánes,
Posmrtná výstava V. H. Brunnera a vzpomínková Jana Preislera, Praha, Obecní dům, 1. 12. 1928 – 1. 1. 1929, č. k. 20 (pod názvem Pastelový náčrt);
29. výstava galerie Jos. R. Vilímek, Jan Preisler, Praha 21. 3. – 11. 4. 1944, Vilímkova galerie 1944 (č. k. 53);
Jan Preisler, Národní galerie, Jízdárna pražského hradu, Praha, 1964, č. k. 205.
Publikováno:
Matějček Antonín, Jan Preisler, Národní galerie v Praze, Praha 1964, č. kat. 205.
Komentář PhDr. Karla Srpa:
Nemůžeme mít před sebou významnější figurální gesto, s nímž pracoval Jan Preisler, než obsahuje tento přitažlivý pastel, shrnující vše podstatné o autorově povaze: bílou křídou vystižená postava mladíka se opírá rukou o strom, vyjadřuje hloubku tesknoty, která provázela celé malířovo dílo, a zejména se projevovala v jeho vrcholném období. Postava vzhlíží do budoucna, zatímco za ní se rozvíjí bohatě barevně pojednaná příroda, vyjádřena spletí modrých a zelených keřů, prorostlých bodláky, na nichž sedí červení ptáčci, výrazně rytmizujících plochu. Máme zde před sebou celý Preislerův barevný rejstřík. Podle postoje, který zaujímá chlapec, lze dílo spojit s nejvýznamnějším Preislerovým souborem vůbec, s obrazy Černých jezer, jimiž se zabýval v roce 1904. Kresba je zajímavá svou otevřeností. Preisler, jako mnoho obdobných studií, na ní zkoušel různá řešení, jak je to zřejmé i z této práce, kde vpravo nahoře naznačil další postavu. Zde se dopracoval k vlastnímu vyjádření figurálního postoje pro melancholii.

  • zpět