• STUDIE K OBRAZU KOUPÁNÍ
  • STUDIE K OBRAZU KOUPÁNÍ

004 | STUDIE K OBRAZU KOUPÁNÍ

PREISLER Jan (1872 – 1918)

Olej na kartonu, 24 x 21,5 cm, rámováno, datace 1911-12, zezadu opatřeno pozůstalostním razítkem č. 17 a písemným potvrzením pravosti díla B. Preislerovou.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa.
Komentář PhDr. Karla Srpa:
Jde o přípravnou práci k obrazu Koupání, který je nyní ve sbírkách Národní galerie v Praze (O 3176), které předcházelo několik obdobných, ještě rozpracovanějších, přibližně stejně velkých studií (katalog retrospektivní výstavy Jana Preislera z roku 1964, Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského hradu, repro č. k. 127 a 128). Někdy byla studie pravděpodobně vystavena pod názvem Tři dívky a jezdci nebo jen Dívky a jezdci. Tato přípravná studie bezprostředně předcházela vyhotovení vlastního obrazu. Je ukázkou skvělého Preislerova kompozičního mistrovství, které zůstávalo v českém umění bez obdoby, a je i jeho určitou snahou o vyrovnání se s poznatky mladší generace, zejména s kompozičními analýzami, prováděnými Bohumilem Kubištou. Studie má skvělý, téměř „cinematický“ ráz, kamera od dvou předních postav dívek, z nichž ležící se dívá přímo na diváka, s nímž navazuje kontakt, přechází k druhé, sedící, melancholicky zasněné dívce, aby po určité prodlevě zrak přešel z pravé strany na levou, a postupoval k zádům třetí, záměrně otočené dívky, která pozoruje prudce ujíždějící skupinu jezdců, na jejichž koních uplatnil Preisler své oblíbené střídání černé a bílé. Figurální vztahy, vycházející až z psychoanalytického základu kontrastu lyrických dívek a síly vyjadřované třemi jezdci, Preisler vyvažuje krajinnou scenérií, rozevírajícím se úpatím lesa, srázem s vodní hladinou a vzrostlými stromy, zakrývajícími částečně jezdce. Preisler nacházel harmonii mezi klidem a pohybem, mezi spočinutím dívek a zřejmě dynamickým gestem prvého jezdce, který zdraví dívku, otočenou zády, již uplatnil jako kompoziční přechod.
Studie je nejen významným příspěvkem k poznání Preislerova díla, ale svou živostí a otevřeností ukazuje i na způsob autorovy práce s barvou, která je patrná z odstínů modré, které probleskují ze středu kompozice i z přední drapérie. V drobné studii je obsažena celistvost Preislerova výtvarného poznání. Je skvělé, že je k dispozici další z obrazů, který přispívá k úplnému poznání celé Preislerovy tvorby.

  • dosažená cena: 310 000 CZK