• KREVETY

090 | KREVETY

QI BAISCHI [ČCHI PAJ-´Š´] (1864 Siang-tchang - 1957 Peking)

Tušová malba na papíře adjustovaném na brokátu, 89,5 x 30 cm, signováno s doprovodným textem a opatřeno autorskými razítky.
Významný čínský malíř, kaligraf, básník a dřevorytec, jeden z největších čínských umělců a představitel tradice čínského malířského umění. V jeho stylu a technice je viditelná inspirace v malíři Sü-Wei, který žil v 16. stol. za dynastie Ming. Ve svém díle se soustředí na podstatu, kterou dociluje smělými zkratkami. Pro jeho malířský styl je signifikantní úspornost prostředků. Náměty jeho obrazů tvoří zejména žánrové výjevy, ryby, raci a krabi, které maluje velejemnými a oblými tahy štětce, náhle střídané staccatem krátkých, jemných čar, díky čemuž dosahuje ve svých kompozicích ojedinělého napětí. Kromě malby se Čchi Paj-š´ věnoval také zhotovování pečetí tradičními čínskými technikami. Číňané ho považují za jednoho z nejváženějších a nejcennějších čínských malířů. Na území Česka se jeho díla dostávala již od 30. let minulého století. První výstavu v Čechách měl malíř v rámci kolektivní výstavy čínského umění S. V. U. Mánes v r. 1931 v Praze a Plzni, na které se kurátorsky podílel Vojtěch Chytil, velký sběratel Čhi Paj-š´ova díla a zároveň jeho dobrý přítel. Čchi Paj-š´ byl představovován českému, potažmo evropskému publiku na celé řadě výstav, za všechny Praha, Brno, Bratislava, Košice, Ostrava, Karlovy Vary, respektive Berlín, Budapešť, Vídeň a Londýn. O výstavě Contemporary Chinese Art v londýnské Whitechapel Art Gallery vyšla v The Times dne 30. 9. 1933 recenze shrnující, že ze všech 253 exponátů je hned 86 dílem Čchi Pajš-´iho a moderní čínské malířství vyniká malířskou technikou a energickými tahy štětce, nikoli nepodobnými kaligrafii. Dalším velkým obdobím v zájmu o malíře Čchi Paj-š´iho byla 50. léta, kdy probíhaly kulturní výměny mezi Československem a Čínou. V r. 2007 byla pořádána komorní retrospektivní výstava Čchi Paj-š´a jeho slavní žáci v Galerii Zdeněk Sklenář, ke které napsal publikaci známý český sinolog a historik umění Josef Hejzlar. V současnosti patří Čchi Paj-š´ v dosažených cenách k rekordmanům na českém aukčním trhu.
Autor viz Slovník světového malířství, Odeon, 1991.

  • dosažená cena: 1 800 000 CZK